Kurssilla perehdytään Itämeren murtovesiekosysteemeihin ja niiden eläin- ja kasvilajistoon. Kurssi koostuu kahdesta kenttäjaksosta ja niihin liittyvästä luokkatyöskentelystä. Kenttäjaksoilla kerätään näytteitä ja analysoidaan niitä sekä havainnoidaan luontoa. Kurssille osallistuminen edellyttäää kykyä liikkua ja majoittua maastossa sekä kykyä sopeutua luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vaikeuksiin.