Kurssi antaa perustiedot modernista geeni- ja biotekniikasta. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. geenien rakenne ja toiminta, geenitekniikka ja sen soveltaminen eri aloilla. Tunneilla laboroidaan ja kasvatetaan mikrobeja sekä tutustutaan molekyyligenetiikan Internet-tietokantoihin.