Kurssilla tarkastellaan erikokoisten alueiden luonnonoloja ja ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään kartografian perusteisiin ja digitaalisen paikkatietoaineistojen käyttöön. Kurssilla tehdään itsenäisesti aluetutkielma.