Maantieteen toinen pakollinen kurssi. Kurssilla tarkastellaan ihmisen toiminnan alueellisia piirteitä (kulttuurimaantiedettä, human geography)