Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kerrataan kielioppirakenteita; uutena kaksoisinfinitiivi sekä passiivi ja partisiipit