Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 


Kielioppiasioina kerrataan aikamuodot, modaaliapuverbit, infinitiivi, konditionaali ja konjunktiivit, verbin rektioita.

Uusia kielioppiasioita on kaksoisinfinitiivi, passiivi ja partisiipit.