Opiskelu ja tulevaisudensuunnitelmat:

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Uusina kielioppiasioina verbeihin liittyen futuuri, infinitiivi sekä konditionaali.