Perehdytään länsimaisen kulttuurin ja kirjallisuuden eri aikakausiin ja tyylivirtauksiin. Vertaillaan, miten eri aikakausien tekstit heijastavat aikaansa. Samalla harjoitellaan ja tarkastellaan tyylin aineksien vaikutusta tekstiin. Luetaan länsimaisen kirjallisuuden klassikko. Kirjoitetaan kirjallisuusessee.