Maantieteen syventävä kurssi, jolla tarkastellaan erilaisia maantieteellisiä uhkatekijöitä, niiden toteutumisen riskiä ja mitä mahdollisuuksia meillä on varautua niihin.