Yhteydet geometristen ja algebrallisten käsitteiden välillä; erilaisten geometristen olioiden yhtälöt; itseisarvo sekä yhtälöryhmät