Kurssilla käydään läpi Suomen lähihistoriaa sotien aikakaudesta tähän päivään.