Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita, se käsittelee asioita kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.