Kurssilla keskitytään Euroopan ja länsimaiden keskinäisiin suhteisiin 1800-luvun taitteesta tähän päivään.