Opinto-ohjauksen kurssit

 

OPO1 Kurssin sisältö ja suoritusehdot

Tällä kurssilla perehdytään lukion käytäntöihin ja lukio-opiskeluun. Kurssin suorittaminen tapahtuu osittain normaaliluokassa ja osittain Moodle-oppimisympäristön avulla. Kaikkien Moodle-tehtävien suorittaminen on edellytyksenä suoritusmerkinän (S) saamiselle kurssista.


Syventävä opinto-ohjauksen kurssi niille, joilla on tarvetta pakollista kurssia perusteellisempaan opiskelu-ura- ja ammatinvalintaohjaukseen. Suoritetaan osaksi verkossa ja kurssiin liittyy vierailukäyntejä.


Abeille tarkoitettu kurssi, jolla käsitellään jatko-opintoja ja uranvalintaa.