Opiskelumateriaalia Indonesiassa oleskeleville oppilaille ja muillekin kiinnostuneille.

Tänne keräämme historian tehtäviä.