Vesiekosysteemit

Ihmisen fysilogia ja anatomia, perinnöllisyys, evoluutio.
Kurssilla tutustutaan Suomen metsiin, niiden eliöstöön sekä metsäekosysteemin toimintaan. Tarkastelun kohteena ovat myöskin eliöiden selviäminen talvesta sekä eliökunnan luokittelu.