Kurssin tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa Internetin perusteisiin, historiaan ja merkitykseen nyky-yhteiskunnassa, sekä käydä läpi internetin käytön eri tekniikoita ja ohjelmia sekä internetin muuta hyötykäyttöä.

Kurssilla toteutetaan myös kotisivut html –standardia käyttäen (itsenäisesti voi myös tutustua xhtml ja css -standardeihin). Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi pystyä tekemään omat kotisivunsa ja käyttämään sekä arvioimaan internetistä löytyvää informaatiota oikein.

Kurssin toteutus ja arviointi:

 Kurssissa on syksyn päätteeksi kirjallinen koe ja pienempiä harjoitustöitä sekä tuntiaktiivisuus. Keväällä arviointi pohjautuu kotisivujen arviointiin sekä tuntiaktiivisuuteen.

Kurssin tavoitteet:

Tutustua tietotekniikan perusteisiin, historiaan ja merkitykseen nyky-yhteiskunnassa, sekä käydä läpi tietokonelaitteistoa ja perusohjelmistoja. Kurssilla opiskellaan myös tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja tietokonegrafiikan toimintaperiaatteita. Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi pystyä tuottamaan ja käyttämään hyödykseen erilaisia digitaalisia materiaaleja oikein ja lähteitä kunnioittaen.

Kurssin toteutus ja arviointi:

Kurssilla tehdään kirjallisia tehtäviä yksin tai ryhmissä ja tehdyistä sekä saaduista materiaaleista pidetään yksi koe syksyn päätteeksi. Lisäksi kurssiin kuuluu useita harjoitustöitä, jotka vaikuttavat arvosanaan. Kurssin arviointiin kuuluu (etenkin keväällä) itsearviointi ja tuntityöskentely.